kubatura budynku

Kubatura budynku jest sumą kubatur wszystkich jego kondygnacji. Stanowi ona objętość budynku i pozwala precyzyjnie określić jego wielkość. Jest iloczynem powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonym po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości tej kondygnacji. Kubatura budynku może być określana brutto lub netto. W celu obliczenia kubatury netto (np. dla potrzeb wyliczenia bilansu cieplnego), pomniejsza się kubaturę brutto o kubaturę wszystkich elementów zewnętrznych budynku (tarasów, balkonów), klatek schodowych, oraz szybów dźwigowych. Wszelkiego typu prześwity, poddasza nieużytkowe, przejścia, ganki, krużganki, balkony i tarasy wliczane są do kubatury brutto.

Czytaj więcej