Projekt Zagospodarowania Terenu Działki Budowlanej

Poradniki, Projekty Domów0 komentarzy

b

Księga Wieczysta

b

-- Księga Wieczysta Działy

b

-- Księga Wieczysta Online

b

-- Na Co Zwrócić Uwagę Przy Zakupie Działki

b

NOTARIUSZ

b

-- Zakup Działki Budowlanej Formalności

b

-- Koszty Notarialne Przy Zakupie Działki Budowlanej

b

KUPIŁEM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ I CO DALEJ ?

Zagospodarowanie działki budowlanej, to czynność, którą często chcemy odłożyć na później, gdy dom zostanie już wzniesiony. Jednak plan zagospodarowania terenu budowlanego stanowi nieodłączną część dokumentacji projektowej, bez której nie otrzymamy pozwolenia na budowę!

Co dokładnie powinno znaleźć się w planie zabudowy działki oraz kiedy i do kogo powinnismy się zwrócić o wykonanie takiej dokumentacji? Szczegółowo opisujemy to w tym artykule.

Co To Jest Projekt Zagospodarowania Terenu Budowlanego?

His appetere percipitur id? Ius solum simul deleniti ea, et fugit partiendo ocurreret vix.

Projekt zagospodarowania terenu (nie mylić z  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego), stanowi jeden z podstawowych elementów projektu budowlanego. Składa się na niego dokumentacja projektowa całej działki budowlanej, wraz z częścią opisową.

Projekt taki oparty jest na aktualnej mapie geodezyjnej terenu, na którą naniesione są:

  • Usytuowanie działki budowlanej, wraz z jej wymiarami i granicami (ogrodzeniem)
  • Obrysy budynków (projektowanych, bądź juz istniejących), wraz z ich usytuowaniem na działce
  • Rzędną parteru domu (poziom usytuowania budynku względem rzędnych terenu)
  • Loklizację wjazdu (i wejścia) na działkę
  • Układ komunikacyjny, zawierający charakterystyczne elementy i ich wymiary w odniesieniu do projektowanej, bądź istniejącej zabudowy (z uwzglednieniem terenów sąsiednich)
  • Rozmieszczenie zieleni
  • Uzbrojenie terenu i umiejscowienie przyłączy dla poszczególnych mediów

a także umiejscowienie:

  • oczyszczalni ścieków (bądź szamba)
  • śmietnika
  • innych obiektów (tzw. małej architektury)
p

Definicję Projektu Zagospodarowania Terenu Dzialki Budowlanej określa ustawa z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133).

Część opisowa powinna zawierać dane projektowe, odnoszące się do Miejscowego Planu Zabudowy Przestrzennej, bądź Decyzji O Warunkach Zabudowy - jeśli taka istnieje. Na ich podstawie będzie można uzyskać pozwolenie na budowę, zgodnie z prawem o zagospodarowaniu przestrzennym.

Kto Może Wykonać Projekt Zagospodarowania Działki Budowlanej?

His appetere percipitur id? Ius solum simul deleniti ea, et fugit partiendo ocurreret vix.

Ze względu na prawno- techniczny charakter dokumentacji budowlanej, również i Projekt Zagospodarowania Działki musi zostać sporządzony przez wykwalifikowaną i posiadającą uprawnienia osobę.

Najczęściej jest to architekt, który tworzy projekt domu, jeżeli jest to projekt indywidualny. W przypadku gdy korzystasz z jednego z gotowych projektów domów, adaptacja takiego projektu (która jest w tym przyadku niezbędna) powinna uwzględniać również przygotowanie takiej dokumentacji.

 

Zagospodarowanie Terenu A Komfort Mieszkańców

Vel ut labore quaeque, an harum efficiendi signiferumque

Uwzględniając wszystkie aspekty prawne, którym musi sprostać nasz projekt, aby otrzymać pozwolenie na budowę, można zająć się projektowaniem przestrzeni wokół domu, aby nadać jej porządane cechy funkcjonalne i estetyczne.

Warto w tym miejscu pomyśleć, jak będzie wyglądał nasz ogród i zadbać o jego dobre nasłonecznienie. Można to osiągnąć planując za wczasu odpowiednią lokalizację budynku.

W zależności od usytuowania daiałki budowlanej względem stron świata (a konretnie wjazdu na działkę), należy też przewidzieć odpowiednie rozplanowanie pomieszczeń.

Więcej na temat właściwego rozplanowania pomieszczeń w budynku, z uwzglednieniem stron świata i nasłonecznienia dowiesz się z artykułu „Jak Wybrać Projekt Domu”

Jeśli działkę porastają drzewa, niezbędna jest inwentaryzacja zadrzewienia i wyznaczenie ewentualnej wycinki egzemplarzy, które będą kolidować z budową domu. Może jednak zdarzyć się, iż nie otrzymamy pozwolenia na ich wycinkę, co spowoduje konieczność zmiany usytuowania domu, bądź wręcz uniemozliwi budowę. Z teg opowodu warto upewnić się o tym przed zakupem działki budowlanej!

Przeczytaj też „Jak Wybrać Działkę Pod Budowę Domu”, aby uniknąć najczęstrzych błędów przy planowaniu inwestycji budowlanej.

Jako etap końcowy możemmy pozostawić wybór odpowiedniej roślinności, którą przyozdobimy teren wokół domu i nadamy mu inywidualny wygląd!

Aranżacja i pielęgnowanie własnego ogrodu to z pewnością piękne hobby, które jest jednym z powodów dla którego budujemy domy. Oczywiście może pomóc nam w tym odpowiedni projektant ogrodów, lub - jeśli realizujemy kompleksowo budowę, bardzo często firma budowlana posiada w swojej ofercie również taka usługę.

Potrzebujesz Pomocy Przy Załatwieniu Formalności Związanych Z Budową Domu?

Skorzystaj z naszego konfiguratora i wybierz opcję darmowej pomocy