Stan Surowy

Etap budowy domu. Rozróżniamy dwa rodzaje Stanu Surowego:

Stan Surowy Otwarty
Etap na którym postawione są już ściany (zewnętrzne i działowe), schody, oraz strop.

Stan Surowy Zamknięty
Etap na którym wstawione są okna i drzwi (dom może być już szczelnie zamknięty).

Czytaj więcej