Stan Zerowy

Pierwszy z etapów budowy domu, na którym zostały ukończone wszystkie prace ziemne, włączając w to:

  • Fundamenty, wraz z izolacjami;
  • Piwnice, oraz ściany podziemia (jeżeli są uwzględnione w projekcie);
  • Schody podpiwniczenia;
  • Doprowadzenie wszystkich mediów wraz z przyłączami;

Czytaj więcej