Category: Działka Budowlana

wysokość budynku

Jest to pionowa odległość mierzona pomiędzy poziomem terenu, a najwyższym punktem dachu. Mierzymy ją od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej powierzchni stropu nad najwyższą kondygnacją. W przypadku, gdy budynek posiada poddasze użytkowe, jako górny punkt pomiaru przyjmuje się kalenicę dachu lub jętki z warstwą izolacji.

Czytaj więcej

kubatura budynku

Kubatura budynku jest sumą kubatur wszystkich jego kondygnacji. Stanowi ona objętość budynku i pozwala precyzyjnie określić jego wielkość. Jest iloczynem powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonym po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości tej kondygnacji. Kubatura budynku może być określana brutto lub netto. W celu obliczenia kubatury netto (np. dla potrzeb wyliczenia bilansu cieplnego), pomniejsza się kubaturę brutto o kubaturę wszystkich elementów zewnętrznych budynku (tarasów, balkonów), klatek schodowych, oraz szybów dźwigowych. Wszelkiego typu prześwity, poddasza nieużytkowe, przejścia, ganki, krużganki, balkony i tarasy wliczane są do kubatury brutto.

Czytaj więcej

powierzchnia zabudowy (Pz)

Powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej (pionowy rzut krawędzi zewnętrznych domu na powierzchnię terenu).
Do powierzchni zabudowy nie są wliczane:

– powierzchnie wydzielonych obiektów pomocniczych (np. szklarni, altan, itp.)
– powierzchnie elementów drugorzędnych (schodów zewnętrznych, daszków, markiz, itp.)
– powierzchnie obiektów budowlanych, które nie wystają ponad powierzchnię terenu.

Czytaj więcej

Księga Wieczysta

Księga Wieczysta jest to podstawowy dokument, z którego dowiesz się o obecnych (i ewentualnie poprzednich) właścicielach. Z Księgi wieczystej poznasz informacje na temat przeznaczenia działki (czy jest to działka budowlana z przeznaczeniem na zabudowę mieszkalną, czy innego typu). Uzyskasz też rozeznanie dotyczące ustanowionej na nieruchomości hipotece, jeżeli taka istnieje, a mówiąc prościej, czy dana nieruchomość jest zadłużona.

Czytaj więcej