Category: Projekty Domów

powierzchnia użytkowa (Pu)

Powierzchnia pomieszczeń, na wszystkich kondygnacjach, służących do zaspokajania potrzeb związanych z przeznaczeniem budynku, a więc pokoi, kuchni, łazienek, piwnic itp, z wyjątkiem klatek schodowych i szybów dźwigowych, itp. Powierzchnię użytkową na poddaszu liczy się następująco: powierzchnię o wysokości powyżej 2,20m liczy się w 100%, powierzchnię o wysokości od 1,40m do 2,20m w 50%, natomiast powierzchni o wysokości poniżej 1,40m nie wlicza się.

Czytaj więcej

powierzchnia całkowita budynku (Pc)

Jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku mierzona na poziomie posadzki po zewnętrznym obrysie budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin ściennych i balustrad. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.

Czytaj więcej

Powierzchnia netto

Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń mierzona w świetle konstrukcji (powierzchnia brutto minus konstrukcja). Inaczej, jest to powierzchnia wszystkich podłóg w budynku. (Wg normy PN-ISO 9836 – jedna z czterech powierzchni charakterystycznych dla każdego projektu budynku).

Czytaj więcej