powierzchnia zabudowy (Pz)

Powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej (pionowy rzut krawędzi zewnętrznych domu na powierzchnię terenu).
Do powierzchni zabudowy nie są wliczane:

– powierzchnie wydzielonych obiektów pomocniczych (np. szklarni, altan, itp.)
– powierzchnie elementów drugorzędnych (schodów zewnętrznych, daszków, markiz, itp.)
– powierzchnie obiektów budowlanych, które nie wystają ponad powierzchnię terenu.

Czytaj więcej