powierzchnia całkowita budynku (Pc)

Jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku mierzona na poziomie posadzki po zewnętrznym obrysie budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin ściennych i balustrad. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.

Czytaj więcej